Historia Kościoła


Do roku 1509 nie ma żadnych śladów jakiejkolwiek organizacji życia religijnego na terenie dzisiejszego Boguszowa. Założyciele tego miasta- imigranci saksońscy – przybyli do niego bowiem bez żadnych duchowych opiekunów (księży) i początkowo nie tworzyli żadnej zorganizowanej jednostki kościelnej. Na nabożeństwa udawali się do pobliskiego Wałbrzycha i Kamiennej Góry. Duchowny z Wałbrzycha przyjeżdżał tylko, aby udzielać Sakramentu Chrztu Św. i Małżeństwa. Jednak z czasem trudności w dojazdach kapłana do Boguszowa osłabiły katolicką gorliwość osiedleńców, co było powodem szybkiego przyjęcia luteranizmu, które w roku 1524 nakazał swoim ówczesnym poddanym w Gottesbergu Krzysztof I Hochberg. Dlatego też prawdopodobnie ok. roku 1535 wybudowano pierwszą kaplicę ewangelicką z nieprzetworzonego lub z odpadowego drewna (tego samego, którego używano do wykładania ścian w sztolniach). Wyposażono ją również w potrzebne sprzęty, a początkowo o sprawowanie liturgii troszczyli się pastorowie z Adelsbach (obecnie Struga), do czasu, aż miasto w roku 1572 otrzymało od miasta Legnicy, w osobie ordynowanego 11 października tegoż roku nowego pastora Adolfa Franke. Po pożarach, które w latach 1554, 1633 i 1645 spustoszyły miejscowość, zamarło też życie religijne protestantów (odnowa nastąpiła w czasach reformacji). Po wojnie trzydziestoletniej, specjalna komisja powstała w celu redukcji kościołów protestanckich, dokonała również rewindykacji na rzecz katolików w ówczesnej Bożej Górze. Miało to miejsce 26.03.1654 roku – dotychczasowy protestancki dom modlitwy został oddany katolikom w Friedens niedaleko Świdnicy, a w 1709 przyłączony do Landeshut (obecnie Kamienna Góra). Protestanci nie kryli swego rozgoryczenia, co było przyczyną tajnych nabożeństw i kazań oraz publicznych obelg wobec katolickiego proboszcza. Na skutek licznych skarg duchownych katolickich interweniował sam hrabia Hochberg, ograniczając prawa protestantów.

W roku 1723 na miejscu drewnianego kościółka katolicy wznieśli świątynię murowaną w stylu barokowym, konsekrowaną na uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Od 04.03.1742 roku w szybko wzniesionej świątyni ponownie odbywały się nabożeństwa. Obszar parafii obejmował miasto Gottesberg z Borstadt Rohlau, Fellhammer (Kużnice Świdnickie), Alt und Neu Läßig (Stary i Nowy Lasek), Neu Dohendorf, Rothenbach (Gorce). W okresie wojny siedmioletniej kościół katolicki popadł w ruinę, zamieniany na magazyn kolejno wojsk pruskich i austriackich. Stracił również wszelkie dochody wskutek ograniczonego kontaktu z parafianami oraz nałożonych w 1758 roku kontrybucji. Pruskie rozporządzenia skutecznie utrudniały życie kolejnym proboszczom w parafii Boża Góra, wynikiem czego było włączenie jej do parafii Friedland (obecnie Mieroszów), gdzie pozostała do roku 1845. W roku 1820 pastorem tej parafii został George Stubenrauch (29lat) ur. 15 lutego 1791 roku w Frauenwald, który odbył studia na Uniwersytecie w Lipsku (do 1815). Był nauczycielem przy Instytucie Wychowania w Dittmannsdorf (obecnie Dziećmorowice) koło Wałbrzycha. W 1821 roku ordynowanym rektorem parafii Gottesberg został Gottfried Bemer – w latach 1813-18 kończył Uniwersytet Wrocławski. Kościół katolicki w Gottesbergu i Liebersdorf (obecnie Lubomin) był wykorzystywany nadal przy pogrzebach ewangelików i corocznie do nabożeństw z Komunią. Od 1847 roku w parafii Gottesberg pracował kantor Röhler, w roku 1913 został nim Joseph Schöneich, a w 1932 Rudolf Langer oraz organista Labude i Wilhelm Bartsch. Około roku 1865 nastąpiło ponowne usamodzielnienie parafii w Bożej Górze, a w roku 1890 przydzielono wikarego. W wyniku ogólnej biedy wśród parafian, ale też i zaniedbania samych duchownych w roku 1817 w kościele zawaliło się sklepienie. Prace remontowe rozpoczęły się latem 1823 roku. Po przebudowie kościół został na nowo konsekrowany 12.12.1893 roku i dotrwał do czasów obecnych. W latach od lipca 1962 roku do września 1963 roku przeprowadzono remont instalacji elektrycznej i wykonano nową polichromię wnętrza zaprojektowaną przez artystę plastyka Stanisława Jakubczyka z Krakowa. Nową polichromię poświęcił 07.09.1963 roku ks. abp Bolesław Kominek. W roku 1965 dokonano renowacji ołtarza głównego i ołtarzy bocznych, a w 1967 z dobrowolnych składek parafian do ołtarzy bocznych ufundowano dwie figury: Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Najświętszej z tzw. białego cementu (wewnątrz żelazne zbrojenia) wykonane przez Jadwigę Horodyskę, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W roku 1972 parafia otrzymała dokumenty od władz wojewódzkich, przyznające jej na własność kościół parafialny i filialny, plebanię, cmentarz oraz działki przy plebani. Dwa lata później, we wrześniu 1974 roku dokonano remontu prezbiterium oraz organów. W latach od lipca 1984 do listopada tegoż roku firma budowlano – remontowa ze Złotoryi pod kierunkiem Jana Zagały wykonała remont zewnętrznej elewacji kościoła, którą poświęcił 26 listopada tegoż roku ks. bp Tadeusz Rybak. Malowanie wnętrza kościoła oraz odnowienie złoceń w ołtarzach i organach wykonywano od 13.10.1986 do 16.01.1987r. Od roku 1996 trwał remont kapitalny kościoła – wymieniono pokrycie dachu i obu wież, usunięto uszkodzenia stropu i ścian, osuszono mury oraz odnowiono elewację zewnętrzną i polichromię wnętrza. Dnia 07.01.1999 roku miało miejsce komisyjne otwarcie tulei, zawierających dokumentację z czasów budowy świątyni (XVIII-XIXw.), wydobytych z wieży kościoła. Po dokonaniu dokumentacji fotograficznej, 15 maja tego samego roku dokumenty wróciły do kuli. W maju roku 1999 podczas Misji Świętych dokonano poświęcenia kapliczki i figury MB Fatimskiej. Dzięki temu wydarzeniu w każdą ostatnią sobotę miesiąca odprawiana jest msza i procesja ulicami miasta z figurą MB Fatimskiej. Dnia 04.12.1999 r. ks. Inf. Władysław Bochnak dokonał poświęcenia figury św. Barbary. Znajduje się ona w kaplicy w formie kopalnianego chodnika, którą z inicjatywy obecnego proboszcza ks. kan. Andrzeja Bajaka wznieśli górnicy. Całość poświęcili pamięci górników byłej kopalni Barytu oraz Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego.

W opracowaniu:
-droga krzyżowa G.T.,
– posadzenie Dębu Papieskiego,
– przebudowa schodów do kościoła i placu kościelnego,
– postawienie Krzyża Misyjnego,
– remont kaplicy cmentarnej i drogi dojazdowej,
-ostatni remont organów